Jdi na obsah Jdi na menu
 


V roce 1998 jednotka zasahovala při požáru na farmě MLV v Nové Vsi při požáru seníku.

V roce 2002 jednotka zasahovala při ničivých povodních byli jsme oceněni poděkováním hejtmana Libereckého kraje p.Pavlíka.

 

 4-7.7.2002 Dálková doprava vody

Dva zástupci obce, M. Jahelka a R. Vobecký, sezúčastnili ve dnech 4-7.7.2002 světového rekordu v dálkové dopravě vody na letišti v Hradčanech u Mimoně. V čase 10 hodin a 31 minut bylo dopraveno pomocí 2635 hadic b/75mm do vzdálenosti 52700 metrů 231880 litrů vody za účasti 1304 mužů a žen ze 163 hasičských jednotek z celé české republiky.

S větový rekord v dálkové dopravě vody dětí

Byli jsme požádáni SDH Mníšek o zajištění dopravy mladých hasičů k pokusu o světový rekord v dálkové dopravě vody v Karlinkách. Z důvodu bezpečnosti při dálkové dopravě jsme jsme zajišťovali dozor při spojování hadic a dopravě vody.

V roce 2007 jednotka zasahovala při orkánu Kyryl kdy jsme odstraňovali 4.vzrostlé stromy z komunikace u školy a pomahali při likvidaci vzrostlé lípy u p.Šturma která jim zablokovala vstup do domu.

12.6.2008 jednotka zasahovala při požáru kanceláře domu č. p. 190-fa.ENROLL

29.08.2008 Požár ve firmě na recyklaci papíru

K požáru polystyrenu a uskladněného papíru určeného k recyklaci ve firmě v Nové Vsi na Liberecku došlo ve čtvrtek 28. srpna 2008 po 22. hodině. Požár byl ohlášen na operační středisko HZS Libereckého kraje ve 22:23 hod. a operační důstojník na místo vyslal nejprve profesionální hasiče ze stanice Liberec spolu s dobrovolnými kolegy z Nové Vsi, Chrastavy a liberecké části Krásná Studánka. Následně jako posily byly k požáru vyslány i jednotky z II. stupně požárního poplachového plánu ze Stráže nad Nisou a libereckých částí Machnín a Růžodol I. Při likvidaci ohně bylo nasazeno celkem 9 cisternových vozů a protiplynový kontejner ze stanice Liberec k výměně dýchací techniky.
Požár vznikl venku v areálu firmy, kde byly naskládané polystyrenové profily a oheň se rozšířil postupně i na ocelovou halu o rozměrech 40 x 10 metrů plnou uskladněného papíru určeného k recyklaci. Již při příjezdu hasičů byla hala firmy zachvácena plameny. Hasiči nasadili k hašení 5 vodních proudů. Místní dobrovolní hasiči zřídili čerpací stanoviště pro doplňování hasební vody do cisterny na místním potoku. Hasiči museli přidat do vody smáčedlo, aby voda lépe přilnula a prolila hořící hromady papíru. Vzhledem k uvolňování množství toxických látek z hořícího polystyrenu zasahovali hasiči v dýchací technice. Požár ohrožoval také přilehlý obytný dům, který se hasičům podařilo vodními proudy uchránit.
Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu okolo jedné hodiny ranní. V půl třetí začaly z místa zásahu odjíždět první jednotky a místní dobrovolní hasiči prováděli dohašovací práce a dohlídku na místě požáru až do 9. hodiny.

Výši škody stanovil majitel objektu na 3 miliony korun. Příčina vzniku požáru je v šetření. Velmi pravděpodobnou verzí je manipulace neznámé osoby s otevřeným ohněm.

www.youtube.com/watch

1.9.2008 Dohašování požáru ve firmě na recyklaci papíru

Výjezd jednotky na opětovné rozhoření požáru ve firmě ENROL č.p. 154 dne 1.9.2008 v 10:30 za účasti 6 členů zásahového družstva. Při zásahu jednotka spolupracovala s jednotkou HZS Liberec a jednotkou z Krásné Studánky. Jednotka nasadila na vodní zdroj plovoucí čerpadlo. K dohašení byla přizvána velitelem zásahu těžká technika, tatra 815 UDS, která rozkrývala ohniska hoření v hromadách uskladněného papíru, který zamezoval přístupu hasebních látek. Zásah byl ukončen 1.9.2008 v 15:40. vobja.rajce.idnes.cz/Dohasovaci_prace_pozaru_firmy_ENROLL/
5-6.3.2009 Čerpání vody

Jednotka pomáhala při odčerpání vody ze sklepních prostor a zahrady u domu p. Končinského

23-24.7.2009 Likvidace následků větrné smrště

Jednotka vyjela k spadlému stromu v katastrálním území obce v části Mlýnice ve směru k obci Mníšek u Liberce. Strom byl rozřezán a odklizen z komunikace. Další spadlý strom jednotka odstraňovala ze silnice č.592 od Mníšku u Liberce do Nové Vsi. Jednotka postupným projížděním obcí  odklízela popadané větve z vozovky. Ve 21 hodin jednotka označila okolí spadlého stromu na dráty vysokého napětí (po dohodě s operačním střediskem HZS).  Jednotka ukončila výjezd a vrátila se na základnu ve 21.35 hodin  Jednotka rozřezala a odstranila 3 vzrostlé stromy z komunikací.¨

Jednotka byla vyslána starostou obce do katastrální části - Růžek

Poté jsme zajistily dovoz pitné vody do č.p. 39 pí. Čermákové.Jednotka zapůjčila elektrocentrálu postiženým spoluobčanům aby zmírnila škody vzniklé výpadkem elektrického proudu z poškozeného elektrického vedení.  Jednotka zakončila výjezd v 15 hodin.

Likvidacce spadlých větví, stromů a řízení dopravy 

Jednotka byla vyslána starostou obce k odstranění 2 spadlích stromů do  katastrální  části  obce -Růžek.
 Dále jednotka rozřezala a odstranila 4 stromy z komunikací v ostatních částech obce.
  V katastrální části –Mlýnice jednotka asistovala u nehody vozidla Tatra fa. Diamo Stráž p. Ralskem. O nehodě jsme informovaly OPIS HZS s žádostí o zaslání těžké techniky k vyproštění vozidla. Do příjezdu těžké techniky jednotka řídila dopravu.
Po příjezdu těžké techniky jsme komunikaci společně s Policií ČR uzavřely.
O odstranění nehody a zprůjezdnění komunikace jsme opět informovaly OPIS HZS.Jednotka ukončila zásah a vrátila se na základnu v 18.50 hodin .
3.6.2010 Čerpání vody
Jednotka byla vyslána starostou obce po telefonátu p.Končinské k vyčerpání sklepa o rozměru 6x3metry, který byl zaplaven ze tří čtvrtin.
Po vyčerpání jednotka ještě odčerpala z přilehlého pozemku vodní lagunu o rozměru cca.30x30 m čtverečních a hloubce 25 cm.
Po té jednotka vyčerpala vodu ze zaplavené strojovny vodní elektrárny patřící panu Ivanu Forstovi  jednalo se o prostor cca.4x5 metrů který byl z poloviny zaplaven.
Jednotka ukončila zásahy v 13.35 a vrátila se na základnu.

 

7.8.2010 povodeń

Vyhlásil starosta obce pohotovost jednotce v důsledku zvýšení hladiny vody v řece jeřici. Jednotka vyjela informovat nejvíce vodou ohrožené osoby v objektech na horním toku řeky. Při příjezdu k druhému domu jsme uvolňovaly u přilehlého mostu zaklíněné balíky sena tato činnost nám zabrala cca 10 minut. Při odjezdu přišla 1 přívalová vlna a s automobilem Avia Furgon jsme již nedokázali vyjet. Vozidlo zůstalo zatopeno na přístupové cestě. Protože hrozilo že vozidlo by mohlo být vodou odplaveno a hrozilo ucpáním přilehlého mostu požádal velitel jednotku SDH Krásná Studánka o pomoc o vyproštění.Po vytažení automobilu na bezpečné místo jednotka pěšky monitorovala tok řeky.Velitel rozdělil jednotku na dvě skupiny ,které si obec rozdělily na dvě části horní a dolní.Horní část jednotky ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením zřídila v myslivecké chatě evakuační středisko.Dále přijela do horní části jednotka SDH Stráž nad Nisou která se nám postarala o evakuaci a dopravu osob na mysliveckou chatu společně s SDH Stráž jsme evakuovali domov s mentálně postiženými a ležícími osobami do druhého patra léčebny drogově závislých v Nové Vsi. V myslivecké chatě myslivecké sdružení uvařilo teplou stravu a teplé nápoje. Ve spodní části obce bylo zřízeno evakuační středisko v místní škole.V dolní části jednotka disponovala vozidlem Cas 25 škoda 706 rthp .Jednotka evakuovala tři osoby z bytů v bývalé budově obecního úřadu které odvezli do evakuačního střediska. Po odvozu se jednotka snažila projet k dalším domům ale došlo k zaplavení i tohoto vozila. V tuto chvíli již jednotka nedisponovala žádnou technikou ,čerpadlo PPS- 12 a elektrocentrála Heron byli zaplaveny již ve vozidle avia Furgon. V 17 hodin dostal starosta obce informaci že v jednom domě, který je přímo ohrožen vodou zůstaly 4 osoby ke kterým vyslal bagr s dvouma hasičema ,kterým se pomocí žebříku podařilo evakuovat všechny osoby i psa po žebříku do lžíce bagru a ten je odvezl na bezpečné místo . 8.8. po opadnutí vody byl velitel požádán místním občanem o pomoc že z jedné z garáží pod bytovou jednotkou sálá teplo a je cítit benzín protože jednotka již nedisponovala žádnou technikou obrátily jsme se o pomoc na operační středisko  HZS Liberec. Dorazila jednotka SDH Krásná Studánka a HZS Liberec a SDH Mníšek. Zásah provedla SDH Krásná Studánka po otevření garáže zjistily thermokamerou že se zahřívají pouze  pytle s cementem které zde byly uskladněny a benzín , který vytekl z převrácené čtyřkolky. Další dny již jednotka pomáhala s odstraňováním největších škod.Dále jeden člen vedl sklad s humanitární pomocí ,další člen rozvážel čistící a desinfekční prostředky,vodu ,pohoné hmoty pro elektrocentrály a vozidla zasahující v obci vozidlem citroen jumper ,které mněl obecní úřad zapůjčen .Velitel SDH byl koordinátorem který rozesílal  dorazivší techniku na potřebná místa .Ostatní členové SDH prořezávaly okolí řeky a čistily koryto řeky a odstraňovali naplavený nepořádek..Zásah jednotky byl ukončen 16.8.2010 v 18.00 hodin.

 

27.9.2010 Vyhlášení povodňové pohotovosti

Od 20:00 byla v obci vyhlášena povodňová pohotovost jednotce, která v průběhu noci zajišťovala rozvoz pytlů z pískem a monitorovala  celý tok řeky Jeřice. Po celou noc byl zřízen povodňový štáb na OÚ. Jednotka ukončila zásah na pokyn povodňové komise v 5:00 hodin.